உடலில் இருந்து எது வெளியில் போனாலும் தடுக்காதீர்கள். போனால் போகட்டும் போடா என்று விட்டுவிடுங்கள்.

– காதுகளில் இருந்து வெளியாகும் அழுக்கு, சீல், சலம், கட்டி

– கண்களில் இருந்து வெளியாகும் அழுக்கு, கண்ணீர், ஊளை

– வாலிருந்து வெளிவரும் எச்சில், ஜொல்லு, வாணி

– தோளில் வெளியாகும் புண், கட்டி, அரிப்பு, வியர்வை, துர்நாற்றம், சலம்

– உடலில் இருந்து வெளி வரும், ஏப்பம், தும்மல், சளி, கெட்டி சளி, இருமல், காய்ச்சல், உஷ்ணம், வாந்தி, வைத்து போக்கு, மலம், சிறுநீர், குசு, கேட்ட காற்று

இப்படி உடலில் இருந்து வெளியாகும் அனைத்துமே உங்கள் உடலுக்குத் தேவையற்ற விஷயம், மற்றும் உங்கள் உடலுக்கு ஒவ்வாத, நோய்களும், தொந்தரவுகளும் உருவாக்கக் கூடிய விஷயம்.

அதனால் தான் உடல் இவற்றை உடலில் இருந்து வெளியேற்றுகிறது. இதைப் புரிந்து கொண்டும். உடலில் இருந்து வெளிவரும் எந்த விசயத்தையும், எந்தக் காரணத்தை கொண்டும் தடுக்கக் கூடாது.


கழிவைத் தடுப்பதே நோய்
மேலே குறிப்பிட்ட எதுவுமே நோய் கிடையாது, வெறும் உடலை சுத்தப் படுத்தும் வேலை மட்டுமே. உடலில் இருந்து வெளியாகும் கழிவுகளை தடுப்பதே, மனிதனின் எல்லாத் தொந்தரவுகளுக்கும் நோய்களுக்கும் மூல கரணம்.

சிறு வயதில் பெற்றோர்கள் கொடுக்கும் கழிவு வெளியேற்றத்தை  தடுக்கும்  மருந்துகளே, பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் ஆனதும் வரும் அனைத்து நோய்களுக்கும் மூல காரணம்.

நல்ல பொருள் உடலில் இருந்து வெளியேறாது
எந்த நல்ல விசயமும், உடலுக்குத் தேவையான விசயமும் உடலை விட்டு வெளியே போகாது. ஏதாவது ஒன்று உடலை விட்டு வெளியேறினால் அது உடலுக்குத் தேவை இல்லை என்று அர்த்தம். உடலுக்குத் தனியாக அறிவு இருக்கிறது, அந்த அறிவு உடலுக்குத் தேவையான நல்ல விசயங்களைப் பாதுகாக்கும்.


கழிவு வெளியேற்றத்தைத் தடுக்காதீர்கள், நோய்களை உருவாக்காதீர்கள்.