இன்று கணவன், மனைவி உறவு, திருமணம், தாம்பத்தியம் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம்.

ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் சேர்த்து வைக்கும் நிகழ்வுக்குத் திருமணம் என்று பெயர் வைத்தனர் நம் முன்னோர்கள், அது என்ன திருமணம்?. ஒரு ஆண்மகனின் மனதையும் பெண் மகளின் மனதையும் இனைக்கும் ஒரு அற்புத நிகழ்வு, இந்த அற்புதமான நிகழ்வில் இருமனங்கள் இனைகிறதே ஒழிய இரு உடல்கள் அல்ல, திருமணத்தின் பிரதான நோக்கம் உடல் உறவு கொல்வது அல்ல, இரு மனம் இனைந்து, புரிந்து, அன்பு செலுத்தி, சேர்ந்து வாழ்வதே திருமணம்.

இத்தைதான் திருவள்ளுவர் மிக அழகாக:

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை 
பண்பும் பயனும் அது.

என்று கூறுகிறார்.

இப்படி இனைந்து ஒருவருக்கொருவர் அன்பும் அரணுமாக வாழும் பொழுது இயற்கையாகத் தூண்டுதல் உண்டாகி உடல் உறவு நடக்க வேண்டும். இன்று அன்பையும், காதலையும் விட உடலுறவே பிரதானம் என்று ஆனதுதான் பல குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணம்.

முதல் இரவு
திருமணமான முதல் இரவுக்கு நம் முன்னோர்கள் வைத்த பெயர் சாந்தி முகுர்த்தம். அது என்ன சாந்தி முகுர்த்தம். ஆண் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள ஏங்கும் பெண்ணின் மனதையும், பெண் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள ஏங்கும் ஆணின் மனதையும், இதோ உன் மருப்பாதி என்று இருவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தி இருவர் மனதையும் சாந்திப் படுத்தும் நிகழ்வுக்குப் பெயர்தான் சாந்தி முகுர்த்தம்.

அந்தச் சாந்தி முகூர்த்தம் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்துகொள்ளும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைய வேண்டுமே ஒழிய. அந்த முதல் இரவே ஒரு கெட்ட கனவாக மாறக்கூடாது. கணவன்மார்களே ஒன்றைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள், இரு மனம் இனைந்து காதலால் காமம் வந்து உடல் உறவு நடக்க வேண்டுமே தவிர உங்கள் ஆசையை நிறைவேற்றிக்கொள்ள உங்கள் மனைவியை வற்புருத்தாதீர்கள். அது அவளுக்கு ஒரு கெட்ட அனுபவமாக அமையும், உங்களுக்கும் கேடுதான்.

முதல் இரவில் உடல் உறவு கொள்ளக் கூடாது
நேற்று வரை யார் என்றே தெரியாத ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு சடங்கின் பெயரிலும், ஆசையின் பெயரிலும், அடுத்தவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று நினைத்தும், முதல் இரவு அன்றே உடல் உறவில் ஈடுபடுவது அவ்வளவு நல்லது அல்ல.

திருமணம் ஆன ஆணும் பெண்ணும் முதலில், ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து, பழகி, அன்புக் கொண்டு, காதலாகி, ஆசையாகி பின்பு உடல் உறவு கொண்டால், அந்த உறவு மிகவும் இனிமையாகவும் என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும் காதலாகவும் இருக்கும். இது உங்களுக்குச் சிறந்தது.

வெறும் காமத்தினாலும் ஆசையினாலும் உடலுறவு கொண்டால், அது வெறும் நிகழ்வாக இருக்குமே ஒழிய, அது ஒரு ஆனந்த நிகழ்வாக உணர மாட்டீர்கள்.