கர்மவினை என்பது என்ன?

கர்மா என்பதும் வினை என்பதும் ஒரே பொருள்தான், மொழி மட்டும் வெவ்வேறு. கர்மா என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு, கர்மம் அல்லது செயல் என்று பொருள். அவர் அவர் செய்த செயலை தான் கரமா என்ற வார்த்தை குறிக்கிறது. யார் எதைச் செய்தாலும், அதற்கான பலனை அனுபவித்தே தீரவேண்டும். பலன் நன்மையானதா தீமையானதா என்பது செய்த செயலைப் பொறுத்தது. கர்மத்தின் விளைவுக்கு ரிபக்க என்று பெயர்.

ஒருவன் மனதில் பதிவாகும் அனைத்துமே கர்மாக்கள் தான். அவற்றுக்கு பிரதிபலன்கள் உண்டு. தன் சுய உணர்வு இல்லாமல் தவறுதலாக செய்த செயல்களுக்கு கர்மகணக்கு கிடையாது. மனப்பதிவு இல்லை என்றால் கர்மா இல்லை.

கர்மா என்பது உண்மையில் உண்டா?

பலருக்கு கர்மா என்று ஒன்று உண்டா? கர்மகணக்கு என்று ஏதாவது உண்டா? என்று குழப்பமும் சந்தேகமும் இருக்கும். சிலர் கர்மா என்பது இந்து மதமோ, புத்த சமன மதமோ சம்பந்தபட்டது என்று எண்ணுகிறார்கள். உண்மையில் கர்மா என்பது செயலும் அதன் விளைவுகளும் தான். மனிதன் செய்யம் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விளைவு உண்டு என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். மனிதன் செய்யும் செயல்களில் உருவாகும் சூட்சமமான விளைவுதான் கர்ம கணக்கு என்பது.

கர்மாவின் விளைவுகள்

கர்மாவின் விளைவுகள் இப்படிதான் இருக்கும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது. இயற்கையின் கணக்கை யாரும் கணக்கிடவோ கண்டுபிடிக்கவோ முடியாது. கர்மத்தின் விளைவுகள் மட்டும் இன்று வரை யாருக்கும் தெரியாது. இது சரி, இது தவறு என்று மனிதர்கள் போடும் கணக்குக்கும், இயற்கையின் கர்ம கணக்குக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது.

மந்திரத்தில் மாங்காய் காய்க்காது

அந்த யோகம் செய்யுங்கள், இந்த மந்திரம் சொல்லுங்கள், அந்தக் கோயிலுக்கு செல்லுங்கள், இந்த இடத்துக்குச் செல்லுங்கள், அந்த கயிறு கட்டுங்கள், வீட்டில் அதை மாட்டுங்கள், கர்மா கழிந்துவிடும் என்று சொல்வதெல்லாம் அணுவளவும் உண்மை இல்லை.

செய்த செயலுக்கான பலனை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். அது யாராக இருந்தாலும்.

கர்மாவை வெல்லும் ஒரே வழி

கருடன் பறக்க காற்று தடையாக இருக்கும் போது, கருடன் மேகத்துக்கு மேலே சென்றுவிடுமாம். மேகத்தின் மேலே சுதந்திரமாய் பறக்கும். அதைப் போல் கடலில் கொந்தளிப்புகள் வரும்போது கடல் வாழ் உயிரினங்கள், ஆழ்கடலுக்குச் சென்றுவிடும். அங்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

இறை பக்தியில் முழுமையாகத் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு, அல்லது ஆன்மீகத்தில் ஈடு பட்டு. மேலே சென்றுவிட வேண்டும். அல்லது பற்று அற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஆழமாகச் சென்றுவிட வேண்டும். இவைதான் கர்மாவை மற்றும் வழிகள், வேறு வழிகள் கிடையாது. கடவுளைத் தவிர யாராலும் கர்மாவை மற்ற முடியாது, முடியும் என்றாலும் கடவுள் செய்யமாட்டார்.

அவன் அவன் விதைத்ததை அவன் அவன் அறுவடை செய்தே ஆக வேண்டும். உங்கள் விதைப்பு மனதில் தான் தொடங்கும் அதனால் மனதைப் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள்.

மனமில்லாதவர்களுக்கு கர்ம கணக்கு இல்லை

கர்மா மனம் மூலமாக, சூட்சமமாக செயல்படுகிறது. மனதைத் தெளிவு படுத்தி சுத்தமாக வைத்திருந்தால் மட்டுமே, பழைய கர்மாக்களின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்கலாம். மற்றபடி செய்ததை அனுபவித்தே ஆகா வேண்டும். பற்று அறுத்தவர்கள் மட்டும் விதிவிலக்கு. கர்மா மனதிலிருந்து செயல்படுவதால், மனம் இல்லாதவர்களுக்கு கர்மா கிடையாது.

புத்தர் சொல்லும் கர்மா

புத்தர் சொல்கிறார், அவர் அவர் செய்த செயல்களின் பலன்கள் (கர்மபலன்) மாடு பூட்டப்பட்ட மாட்டுவண்டி போல். மனிதன் தான் மாடு அவன் செய்த செயல்கள்தான் வண்டி. மாடு செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் வண்டி பின் தொடரும் என்கிறார்.

கர்மாவில் இருந்து தப்பிக்க

வாழ்நாள் முழுவதும் நிம்மதியாக சந்தோசமாக வாழ வேண்டுமா?. மனதறிந்து யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யாதீர்கள். மனிதன், மிருகம், நீர் வாழ் உயிரினங்கள், பூச்சிகள், தாவரங்கள், இயற்கை, என யாருக்குத் தீங்கு செய்தாலும், கண்டிப்பாக பலனை அனுபவித்தே ஆகா வேண்டும்.

குறள் 317:

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம், மாணாசெய் யாமை தலை.

மு.வரதராசனார் உரை:

எவ்வளவு சிறியதாயினும் எக்காலத்திலும் எவரிடத்திலும் மனதால் எண்ணி உண்டாகின்ற துன்பச்செயலைச் செய்யாதிருத்தலே நல்லது.