இன்றைய குழந்தைகள் பலர் பிறப்பிலேயே நோயுடன் பிறப்பதற்கும். பல தாய்மார்கள் குழந்தை பிறந்தவுடன் பல பிரச்சனைகளுக்கு, பல தொந்தரவுகளுக்கு ஆலாவதற்கும் மிக முக்கிய காரணமாக இருப்பது கர்ப்ப காலத்தில் அவர்கள் சாப்பிடும் இரசாயனத்தால் செய்யப்பட்ட சத்து மாத்திரைகள் ஆகும்.

நமது வாயும் வயிறும் குப்பைத் தொட்டிகள் அல்ல
ஒன்றைத் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், நமது வாயும் வயிறும் குப்பை தொட்டிகள் அல்ல. நமது வாய் இயற்கையால் வழங்கப் பட்ட உணவுகளை உண்பதற்காகவும், நமது வயிறு இயற்கையால் வழங்கப் பட்ட உணவுகளைச் செரிப்பதற்காகவும் மட்டுமே வழங்கப் பட்டுள்ளது.

அந்த வயிற்றில் இரசாயனங்களைக் கொண்டு, செயற்கையாகத் தயாரித்த எந்த உணவையோ, மருந்தையோ செரிக்காது.

அப்படியானால் நாம் சாப்பிடும் இரசாயன மருந்துகள் என்ன ஆகும்?
நாம் சாப்பிடும் மருக்களில் ஏதாவது உடலுக்கு உதவக்கூடிய விசயங்கள் இருந்தால் அதை உடல் கிரகித்துக் கொண்டு மற்றவற்றைக் கழிவாக வெளியில் அனுப்பிவிடும்.

இப்படி உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளில் மிகக் கடுமையான, கொடுமையான இரசாயனங்கள் உடலால் வெளியேற்ற முடியாத போது, சில கழிவுகள் உடலுக்குள்ளேயே தங்கிவிடும். இப்படி உடலுக்குள்ளேயே தங்கி விடும் கழிவுகளே அனைத்து உடல் தொந்தரவுகளையும் உருவாக்குகின்றன.

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் தொந்தரவுகள்
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் தொந்தரவுகள் அனைத்துமே தாயின் கர்ப்பப்பையிலிருந்து தொடங்குகிறது. இயற்கையாகவே தாயின் கர்ப்பப்பை குழந்தை உருவாகவும், குழந்தை வளரவும் மிகப் பாதுகாப்பானதாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஒரு தாயின் கர்ப்பப்பை அதில் வளரும் குழந்தையின் அனைத்து நோய்களையும் நீக்கி, பரம்பரை நோய்கள் என்று கூறப்படும் நோய்கள் வராமல் தடுத்து, வெளியிலிருந்து எந்தத் தொந்தரவுகளும் அந்தக் குழந்தைக்கு வராமல் பாதுகாக்கும் அமைப்பிலேயே படைக்கப் பட்டிருக்கிறது.

இறைவனுக்குத் தெரியாதது டாக்டருக்கு தெரியும்
மிக அழகாக மிக உன்னதமாக இறைவன் படைத்த கர்ப்பப்பையில், எந்த ஒரு முன் மாதிரியும் இன்றி மிக உன்னதமான, மிக உயரிய படைப்பாக மனித இனம் படைக்கப்படுகிறது. இப்படி இயற்கையில் கையில் வளரும் குழந்தையை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோன் என்று கூறும் மடையர்களை நம்பி, அவர்கள் கொடுக்கும் இரசாயனங்களைச் சாப்பிட்டு, பல தாய்மார்கள் அவர்கள் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தையும், எதிர்காலத்தையும் கெடுக்கிறார்கள்.

இரசாயனங்கள் உடலுக்கு கேடு
கர்ப்பம் தரித்த அல்லது கர்ப்பம் தரிக்க ஆசைப்படும் தாய்மார்கள் எந்த காரணத்தைக் கொண்டும் இரசாயனங்களை உபயோகிக்கக் கூடாது. இரசாயனங்கள் உணவாகவோ, பானமாகவோ, ஒப்பனையாகவோ, மருந்தாகவோ, ஊசியாகவோ எப்படி இருந்தாலும் அது அந்தத் தாய்க்கும் அவள் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கும் தீக்கை விளைவிக்கும்.

கர்பம்முற்ற தாய்மார்கள் உட்கொள்ளும் இரசாயனங்கள் அந்தத் தாயின் உடல் முழுமையாகச் செயல் பட விடாமல், அவள் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையின் வளர்ச்சியை கட்டுப் படுத்துகிறது. அந்தத் தாயின் உடலின் சக்தி அவள் உட்கொள்ளும் இரசாயனங்களை  முறிப்பதிலும், அதை வெளியேற்றுவதிலும் பெரும்பகுதி செலவாவதால், கர்ப்பப்பையில் வளரும் குழந்தையின் உடல் உருப்புகளின் வளர்ச்சி தட்டுப்படுகிறது.

மேலும் அவள் உட்கொள்ளும் இரசாயனங்கள் தாயின் உள்ளுறுப்புகளின் செயல் திரணை இளக்கச் செய்வதால் குழந்தையின் வளர்ச்சியும் கெடுகிறது.

பெரும்பாலும் கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்கள் உட்கொள்ளும் இரசாயனங்கள்
பெரும்பாலும் கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்கள் இரும்புச் சத்து, கல்சியம் சத்து, விட்டமின், க்லுகொஸ் போன்ற மருந்து மாத்திரைகளைச் சாப்பிடுகிறார்கள். கேட்டால் டாக்டர் கொடுத்தார் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்துக்காக என்று. ஆனால் யாரும் டாக்டரை திரும்பி கேட்பதில்லை இந்த மருந்து மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப் படும் முன் பிறந்த என் முன்னோர்கள் நூறு ஆண்டுகள் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் இவற்றைச் சாப்பிட ஆரம்பித்தபின் பிறந்த யாரும் 60 வயதைத் தாண்டுவதே கடுமையாக இருக்கிறதே என்று.

இதை போன்றே சோடியாம் கலந்து உப்புக்களும், கண்டிப்பாக கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்கள் மட்டுமின்றி, யாருமே சோடியாம் கலந்த உப்புக்களை சாப்பிடக் கூடாது.

நீங்கள் கேட்கலாம் விட்டமின், கல்சியம் போன்ற ஊட்டச் சத்துக்கள் உடலுக்கு அவசியம் தானே அதைச் சாப்பிடுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்று.

இயற்கையில், இயற்கையால் உருவாகும் கல்சியம், விட்டமின் போன்ற சத்துக்களுக்கும் டாக்டர்கள் கொடுக்கும், மருந்து கம்பனிகள் உருவாக்கும் செயற்கை சத்துக் களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா?

இயற்கையாக மண்ணில் விளைந்த அரிசிக்கும், ப்லாஸ்திக் அரிசிக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இரண்டையுமே நாம் அரிசி என்றுதான் கூருகிறோம். ஆனால் உண்மையில் இரண்டும் ஒன்றல்ல.

இரசாயனங்களில் இருந்து உங்கள் குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள். எந்தக் காரணத்தை கொண்டும் விட்டமின், கல்சியம் போன்ற ஊட்டச் சத்து மாத்திரைகளை, சோடியாம் கலந்த உப்புக்களை சாப்பிடாதீர்கள்.

ஆரோக்கியமான தலைமுறையை உருவாக்குங்கள்.