ஒரு விவசாயியின் நோக்கமென்ன? அவரின் தேவையென்ன?. போதிய விளைச்சல் மட்டும்தான். அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே நெல் விளைந்து நிற்கிறது. அவர் தேவை நிறைவேறுகிறது. அந்த நெல்லின் விளைச்சலுக்கு, நேரடியாக அந்த நெல்லுக்கு அவர் எதையாவது செய்தாரா?. அந்த நெற்பயிருக்கும் அவருக்கும் ஏதாவது நேரடி தொடர்பு உண்டா?. எதுவும் கிடையாது, ஆனாலும் அவர் ஆசைப்பட்ட விளைச்சல் உருவானது.ஒரு விவசாயியின் நோக்கமென்ன? அவரின் தேவையென்ன?. போதிய விளைச்சல் மட்டும்தான். அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே நெல் விளைந்து நிற்கிறது. அவர் தேவை நிறைவேறுகிறது. அந்த நெல்லின் விளைச்சலுக்கு, நேரடியாக அந்த நெல்லுக்கு அவர் எதையாவது செய்தாரா?. அந்த நெற்பயிருக்கும் அவருக்கும் ஏதாவது நேரடி தொடர்பு உண்டா?. எதுவும் கிடையாது, ஆனாலும் அவர் ஆசைப்பட்ட விளைச்சல் உருவானது.

அப்படி என்றால், அந்த நெற்பயிர்கள் உருவாக அவர் எதுவும் செய்யவில்லையா?. செய்யாமல் எப்படி இருப்பார்?. கால நேரம் பார்த்து சரியான நேரத்தில், முறையாக நிலத்தை உழுதார், நீர் பாய்ச்சினார், நெல் மணிகளைத் தூவினார், தேவைப்படும்போதெல்லாம் நீர் விட்டார், இயற்கை உரம் போட்டார், களை எடுத்தர், நெற்பயிர்கள் உருவாக சூழ்நிலைகளை மட்டும் சரியாக அமைத்துத் தந்தார். இயற்கை அவருக்கு உதவி செய்தது. அவரின் உழைப்புக்குச் சம்பளம் கிடைத்தது, அவர் ஆசைப்பட்ட விளைச்சல் உருவானது. மற்றபடி அந்த நெற்பயிருக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்லை.

இதுதான் மனித வாழ்க்கை.

மனிதன் ஆசைப்படும் அனைத்தையும் இயற்கை வழங்கும், மனிதனின் தேவைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும். ஆனால் அதன் மீது அவனுக்கு எந்த அதிகாரமுமில்லை. மனிதனுக்கு ஆசைப்படும் அதிகாரமுண்டு ஆனால் எனக்கு அது வேண்டும், இது வேண்டும் என்று கேட்கும் அதிகாரமில்லை.
மனிதன் எதற்காக தன் உழைப்பைப் போடுகிறானோ அது மட்டுமே அவனுக்குக் கிடைக்கும். நல்லதோ கெட்டதோ, எதற்காக உழைத்தாலும் இயற்கை உதவி செய்யும், அது கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படும். எந்த மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் கடவுளும் இயற்கையும் குறுக்கிட மாட்டார்கள். மனிதர்கள் தனக்கு தேவையானதைத் தானே தேடிக்கொள்ளும் முறையில்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

எதை பற்றியும் கவலைபடாதீர்கள், பயபடாதீர்கள். உங்கள் ஆசைகள் நிறைவேற உங்களால் முடிந்த உழைப்பை மட்டும் வழங்குங்கள். நீங்கள் நினைத்தது நிட்சயம் நிறைவேறும்.

குறள் 619:

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும், முயற்சிதன்மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.