சிறுநீர் அழுக்காக இருக்கிறது, அல்லது சிறுநீரில் கழிவுகள், கிருமிகள் இருக்கிறது, அதனால் உங்கள் உடலின் உள்ளேயே கழிவுகள் இருக்கிறது, உங்களுக்கு நோய் இருக்கிறது என்று யாராவது சொன்னால்.

அவர் உங்களை ஏமாற்றுகிறார் என்று அர்த்தம். ஒன்றை நன்றாகப் புரிந்து கொள்ளுங்கள், சிறுநீர் என்பதே உடலில் உள்ள கழிவுகள் வெளியேறும் வழிதான். உடலில் உள்ள கழிவுகள் சிறுநீர் மூலமாக வெளியேறுவதால், சிறுநீர் அழுக்காக்கத்தான் இருக்கும்.

அது மட்டுமல்ல சிறுநீரில் கழிவுகள், கிருமிகள் இருந்தால், அந்த கழிவு அல்லது கிருமி உடலைவிட்டு வெளியேறிவிட்டது என்றுதான் பொருள்கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய, சிறுநீரில் இருந்தால் உடலின் உள்ளே இருக்கும் என்பது, வியாபாரத்துக்காகக் கூறப்படும் பொய்கள்.

சிறுநீரில் ஒரு பொருள் வெளியேறி விட்டால், அந்த பொருள் உடலின் உள்ளே இல்லை அல்லது குறைந்த கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்துக் கொள்ளவேண்டும்.

ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன், உணவு உட்கொண்ட ஒருவர் வாந்தி எடுத்து உண்ட உணவு வெளியேறினால், உடலின் உள்ளே உணவு இருக்கிறது என்று அர்த்தமா அல்லது உணவு வெளியேறி விட்டது என்று அர்த்தமா?.

ஒரு பகுதி வெளியேறி விட்டது என்று சொல்லலாம் அல்லது முழுதாக வெளியேறி விட்டது என்று சொல்லலாம். இவை இரண்டையும் விட்டுவிட்டு வாந்தியில் உணவு வெளியேறினால், உடலின் உள்ளேயே உணவு இருக்கிறது அல்லது வெளியேறியதைவிட அதிகமாக உள்ளே இருக்கும் என்பது பொய்தானே?.

அதைப்போல்தான் சிறுநீரின் மூலமாக உடலின் உள்ள கழிவுகள் வெளியேறினால். உங்கள் சிறுநீரகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, உங்கள் உடல் உடலில் சேரும் கழிவுகளை வெளியேற்றும் தன்மையுடன் இருக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள். சிறுநீரை காரணமாக காட்டி யாரவது பயமுறுத்தினால் பயம் கொள்ளாதீர்கள்.

ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படும் பயம் போதும், அவனைக் கொள்வதற்கு. தைரியமாக இருங்கள்.